DIL 
Algemene voorwaarden 
Algemene Voorwaarden
1. Elk voor herstelling ingezonden toestel binnen de garantieperiode moet begeleid worden door een geldig aankoopbewijsEen geldig aankoopbewijs is een digitaal document met vermelding van de gegevens van de winkel, het model, het serienummer (IMEI), de verkoopprijs evenals het datum van de factuur en moet op voorhand op de website www2.dil.lu geregistreerd worden. Een lijst met verzendingen, eveneens beschikbaar op zone website, moet samen met de herstellingen verzonden worden.
2. Een geldig aankoopbewijs is een digitaal document met vermelding van de gegevens van de winkel, het model, het serienummer (IMEI), de verkoopprijs evenals het datum van de factuur
3. De aankoopbewijzen verzonden na het opmaken van een bestek komen niet in aanmerking voor de garantie.
4. De prijs voor de herstelling blijft ten laste van de klant indien de herstelling niet binnen de garantie valt in overeenstemming met de door de fabrikant vastgelegde voorwaarden of bij gebrek aan een geldig aankoopbewijs.
5. De herstelling kan niet uitgevoerd worden binnen de garantie indien oxidatiesporen vastgesteld worden, het IMEI label van het toestel ontbreekt of indien het toestel beschadigd is (val, stoot, mechanisch probleem,...).
6. De back-up van gegevens, de configuratie van het toestel, het deblokkeren van de veiligheidscode, het schoonmaken (stof, sporen, ...) evenals het verwijderen van virussen vallen niet onder de garantie. De klant is er toe gehouden een back-up te doen voordat hij het apparaat ter reparatie deponeert evenals het apparaat te verwijderen van zijn Google of iCloud-account in geval van achterlating daar het beheer van zijn gegevens volledig onder zijn verantwoordelijkheid valt. DIL kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of ongelukkige gebruik van gegevens.
7. Alle elementen (administratieve garantie, toebehoren, staat van het toestel) worden bij ontvangst gecontroleerd. Daarna wordt een ontvangstbewijs verzonden, dat door de klant gecontroleerd moet worden. Eventuele problemen of afwijkingen moeten binnen 24 uur per mail naar het volgende adres gestuurd worden info@dil.lu. Is deze termijn verstreken dan wordt geen enkele klacht aanvaard.
8. In het geval dat de herstelling niet kan worden gedaan in het kader van de garantie, zullen we automatisch een prijsopgave opstellen behalve als er een voorafgaand overeenkomst van de klant is voor een bepaald bedrag. Als een toestel verklaard is onherstelbaar te zijn ten gevolge van een schade dat de garantie niet dekt (oxydatie, losse bestanddelen, ...) het zal terug gestuurd worden in staat met de facturering voor administratieve kosten. De prijsopgave is gesteld onder reserve en kan gewijzigd worden als er andere storingen gevonden zijn gedurende de herstelling.
9. Indien het bestek afgewezen wordt (niet herstelde retouraanvraag) of indien het defect niet vastgesteld wordt, worden administratieve kosten, zoals vastgelegd in het bestek, berekend.
10. In het geval er een offert zal worden opgesteld, zal er aan de klant een termijn worden verleend om zijn antwoord mee te delen. Eenmaal deze termijn is verlopen, zal de reparatie worden teruggestuurd met facturering of administratieve kosten of worden zijn geacht te zijn achtergelaten, naar beoordeling van DIL. Het achterlaten, zowel na het vervallen van de termijn tot antwoord op een offerte of op uitdrukkelijke vraag van de klant, zal in de beide gevallen op onomkeerbare wijze de eigendomsoverdracht van de klant naar DIL tot gevolg hebben.
11. De herstellingen (verzendingen-retourzendingen) worden verzonden in beveiligde kisten (robuust en verzegeld) om verliezen of beschadigingen tijdens het transport te vermijden. De kist moet door de klant geopend worden en moet, indien een van de zegels ontbreekt, geweigerd worden. De herstellingen worden begeleid door een retourlijst met alle teruggestuurde elementen (toestellen, toebehoren, ...). Deze lijst moet door de klant gecontroleerd worden. Eventuele problemen betreffende de kisten of de retourzendingen moet binnen 24h per mail meegedeeld worden aan het volgende adres info@dil.lu. Wanneer deze termijn verstreken is wordt geen enkele klacht aanvaard.
12. Elke herstelling heeft een garantie van 3 maanden voor hetzelfde defect. In geval van een ongerechtvaardigde terugzending (geen vastgesteld defect of een afwijkend probleem) worden administratiekosten berekend.
13. Zonder een voorgaande diagnose van het toestel kan geen enkele prijs voor een herstelling buiten garantie meegedeeld worden.
14. DIL kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een vertraging of voor andere problemen met betrekking tot de toestellen die naar een extern center gestuurd worden. Dit wordt regelmatig gecontroleerd om de opvolging te verzekeren, maar de aanspraken zijn beperkt.